فلورا پلاس

مولتی جین- فلوراپلاس

Multi Gyn -FloraPlus

درمان و جلوگیری از عفونت قارچی و ناراحتی های واژن بانوان

 مانند خارش، ترشحات، بوی بد، سوزش