مقایسه مترونیدازول و کرم اکتی ژل در رسیدگی به مشکلات باکتریایی واژن

مترونیدازول

در مطالعه ای که توسط Bojovic و همکاران از اثر مترونیدازول خوراکی و چند ژل اکتی ژل داخل واژینالی بر روی 47 زن با رنج سنی یکسان که دچار مشکلات واژینالی با علائمی نظیر خارش، درد، بوی بد، ترشح بیش از حد واژن بودند، بمدت سه ماه یک تا 12 هفته انجام شد، نتایج به شرح ذیل گزارش شد.

مقایسه مترونیدازول و کرم اکتی ژل در رسیدگی به مشکلات باکتریایی واژن

قبل از درمان حدود 70 درصد زنان از علایمی نظیر خارش و درد و همه زنان از علایمی نظیر ترشح بیش از حد و بوی بد رنج می بردند. مترونیدازول خوراکی بعد از یک هفته درمان پاسخ کمی بهتر از آن گزارش شد این درحالیست که بعد از دوازده هفته هردو دارو به یک اندازه مؤثر بودند حتی اکتی ژل پاسخ بهتری از آن ظاهر شد. با این تفاسیر که هیچ عارضه جانبی بعد از استفاده از اکتی ژل مشاهده نشد در حالی که بیماران تحت درمان با مترونیدازول عوارضی را گزارش دادند.

خارش:
در مرحله اول درمان، بیماران تحت درمان با مترونیدازول در شروع 26 درصد و در بیماران تحت درمان با اکتی ژل 30 درصد بهبود یافتند، پس از یک هفته درمان این میزان به 91 درصد در مترونیدازول و 87 درصد در اکتی ژل و در پایان دوره درمان 78 درصد برای بیماران تحت درمان با مترونیدازول و 79 درصد با اکتی ژل گزارش شد.

نمودار تست خارش

درد:
نتایج بهبود در آغاز 30 درصد در زنان تحت درمان با مترونیدازول و 52 درصد در اکتی ژل، پس از یک هفته درمان 96 درصد در مترونیدازول و 78 در صد در اکتی ژل، در هفته دوازدهم 87 درصد در بیمارن تحت درمان با مترونیدازول و 88 درصد با اکتی ژل گزارش شد.

نمودار تست درد

بوی بد:
میزان بهبود در شروع 9 % در گروه با مترونیدازول و 0 درصد در گروه با اکتی ژل و پس از یک هفته درمان 87 % مترونیدازول و 52 % اکتی ژل و در پایان دوره 83 % در مترونیدازول و 70 % برای اکتی ژل گزارش شد.

نمودار تست بوی بد

ترشح بیش از حد:
میزان بهبود در ابتدا درمان 9 درصد در گروه درمان با مترونیدازول و 0 درصد با اکتی ژل، پس از یک هفته درمان 87 % مترونیدازول و 52 % برای اکتی ژل و پس از 12 هفته، 83 % بر ای بیماران با مترونیدازول و 70% برای درمان بیمارن با اکتی ژل گزارش شد.

نمودار تست ترشح

در هر دو محصول بعد از یک هفته درمان بیمارانی که دچار علایمی نظیر بو و درد بودند کاملاً رها شدند و در بیماران که به ترشح بیش از حد و بوی بد دچار بودند نیز علایم کاملاً بهبود یافت.
این مطالعه نشان از اثر مثبت هر دو دارونما بوده است این به گونه ای است که ژل اکتی ژل به اندازه مترونیدازول مؤثر میباشد. به علت قابلیت بالای فرموله این محصول وجود پلی ساکاریدها و مکانیسم منحصر به فرد 2QR باعث شده که این محصول به راحتی قابلیت مقایسه و جایگزین با آنتی بیوتیکهایی نظیر مترونیدازول که خط اول درمان برای بیماری های واژینال هستند باشد. آنها بیان داشتند که از این ژل واژینال به عنوان داروی کاملاً طبیعی و بدون هیچ عارضه جانبی میتوان به منظور درمان و تسکین بیماریهای واژینالی به جای استفاده از آنتی بیوتیک استفاده کرد.

تهیه شده در واحد تحقیق و توسعه
شرکت ورسک فارمد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *